sábado, 21 de abril de 2012

TÉCNICAS DE ESTUDO


Sobre a páxina que nos trae o marcador social Mister Wong 

A URL escollida para comentar é ado blog

Este blog aborda en profundidade as técnicas de estudo que debe dominar un estudante para poder afrontar con éxito o seu traballo académico e incluso diría que profesional.
Tamén é importante indicar que este blog quedou sen actividade en outubro de 2010, pero a información que nos ofrece aborda con amplitude a información, que podemos manexar desde o departamento de orientación, podendo facela extensiva ao noso alumnado e ás familias.
Entre a moita información que nos aporta pódese destacar:

Pero é certo que son moitos máis os temas informativos de orientacións, e aspectos a considerar cando un alumno se afronta ao estudo, que non están relacionados aquí.
Un feito a considerar é o descoñecemento da identidade do autor deste blog, algo que deixa una certa inquedanza sobre o rigor dos temas tratados aínda que da lectura dalgúns se desprende que non é así.

Páxina que considero se pode recomendar ao alumnado e familias dentro da constante información para este sector.

No hay comentarios:

Publicar un comentario